FROM SIBERIA TO MOSCOW, STATE BALLET OF GEORGIA, TBILISI, OCTOBER, 2009

 

Vasil Akhmeteli