ASHTON'S LA CHATTE, STATE BALLET OF GEORGIA, TBILISI, 2008

 

Nino Ochiauri